Đăng ký làm đại lý
Những lợi ích khi đăng ký làm đại lý của chúng tôi:

  • Chính sách giá tốt nhất (hoa hồng và mức chiết khấu cao, giá gốc).
  • Được cung cấp và hỗ trợ công cụ truyền thông và đảm bảo đầu ra sản phẩm.
  • Chính sách PR, marketing, quảng bá trên các phương tiện đại chúng.
  • Hỗ trợ về thông tin sản phẩm và xử lý các phát sinh trong quá trình bán hàng.
  • Hỗ trợ về đào tạo bán hàng, nhận biết rõ sản phẩm của công ty.